Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabadulás a szenvedélybetegségektől

temptation-of-christ-1872b1.png

GONDOLATOK A BENSŐ SZABADSÁG ÚTJÁRÓL

 

MEDDIG TÁMAD A KÍSÉRTŐ?

Drága Gyermekem!

A lelki életben nincs nyaralás a földön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg kell nyilvánulnia azoknak életében, akik átadták magukat Nekem. A földi élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztában kudarcot vallott (Lukács 4:13). Ez így van mindenkivel, de ez nem baj! Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1. János 4:4) Bár ő belülről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok is csak dönghetnek a körül, aki szúnyogirtóval kente be magát.

GONOSZOK VAGYUNK?

1. Ki a Sátán? Férjem, fiam, vagy én?
2. Egy imacsoportról kérek véleményt.

Drága Gyermekem!

1. Nem sátán senki közületek! Nem helyes, ha minősítitek egymást. Minden ember a földön képes ártó erők hatására olyan gondolatokra, szavakra, cselekedetekre, amelyek embertelenek. Ezektől ugyan tartózkodnotok kell, de nem szabad senkit azonosítani ezekkel.

Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi és előző életében, és azt sem tudjátok senkiről, hogy az akarata miképpen működött, vagy nem működött együtt eddig Isten akaratával. Aki minősít, az helytelenül cselekszik, de ez az ő ügye, és nincs senkinek joga arra, hogy ezt rendre az illető fejéhez vágja.

Neked legyen bőven elég az, hogy elviseld földi életed keresztjét úgy, hogy ne légy bűnrészes. Tehát soha ne mondj „igen”-t olyasmire, amit helytelenítesz, de nem feladatod megjavítani a másikat! Mindenkinek feladata az, hogy saját magát javítgassa. Használd energiáidat arra, hogy javítgasd magadat! Senki nem felelős másokért, csak önmagáért. Te is csak magadért vagy felelős!

2. Nincs jó és nem jó imacsoport, mert minden imacsoportban különböző hibákkal terhelt emberek vannak. Csak jól és nem jól imádkozó emberek vannak. Te akkor imádkozol jól, ha imáid hatására növekszik benned a nem-ártás, a megbocsátás és a segítés szelleme, tehát a szeretet. Amelyik imacsoportban azt veszed észre magadon, hogy ez nem történik meg, éspedig azért nem, mert az ott jelenlévők ebben akadályoznak téged, akkor oda ne járj!

Megáldalak a JÓZANSÁG ÉS ÉRTELEM LELKÉVEL!

 

AKI ISZÁKOS, AZT A SÁTÁN SZÁLLJA MEG?


Drága Gyermekem!

 Minden „rossz” melletti döntés valamiképpen szabad utat nyit az ősellenség számára. Ő pedig nagyon makacs, erőszakos és önző. Ez azt jelenti, hogy aki rosszat tesz, az rosszul jár.

Az ital önmagában nem rossz. De ha valaki azért iszik, hogy meneküljön valami olyannak a szembesülésétől, ami szellemi munkára ösztönözné őt, akkor ez a döntése bizony utat nyit a Sátánnak!

Az a szellemi munka, amely elől az iszákosok kezdetben menekülnek, nem más, mint az önismeret vállalása. Nincs elég alázatuk, sem bátorságuk arra, hogy szembesüljenek önmagukkal. Így másokra hagyják azt a munkát, amit nekik kellene elvégezniük ahhoz, hogy önmagukban és maguk körül is elviselhetőbbé váljék az élet.

Segíteni csak akkor lehet rajtuk, ha maguk is akarják. Különben nem! Kár minden dorgáló szóért, veszekedésért! Akire a Sátán rátette a kezét, akit karmai között tart, az ettől csak akkor menekülhet, ha BELÜLRŐL akar elindulni megváltozni és belátva, hogy egyedül erre képtelen, mások segítségét, elsősorban természetesen az Én segítségemet kéri. Minden más próbálkozás csak tüneti kezelés és csak rövidtávon, rövid ideig hatásos.

Megáldalak a BIZALOM és BÁTORSÁG LELKÉVEL!

 

ISZÁKOS EMBERBEN MEG LEHET BÍZNI?

1. Italos társamra rábízhatom jövőmet?
2. Anyám ellenséges velem szemben.
3. Miért isznak társam és családom egyes tagjai?

Drága Gyermekem!

1. Italos emberrel nem lehet békében élni. Nem is lehet hosszú egy ilyen emberrel a kapcsolat, csak akkor, ha e kapcsolatból gyermekek is születtek. De ilyenkor sem azért marad meg a kapcsolat, mert van remény, hanem azért, mert gyakran egyszerűen nincs más megoldás.

Az italos ember megszállott ember is! Nem megrontásról van szó, hanem arról, hogy egyszerűen ő nem fogadja el azt, hogy beteg. Azért nem fogadja el, mert ittas állapotában annyira bódult, hogy nincs megfelelő önkontrollja, s így józanul nem is emlékezik rá, hogy milyen is volt ittasan. Mivel hazugságban él, ezért a hazugság Atyja igényt tart rá, de az ördögűzésnek is csak akkor lehet eredménye, ha az alkoholistában van némi alázat!

Csak azzal az alkoholistával kapcsolatban lehet némi reményről beszélni, aki belátja, hogy rabja az italnak, és szabadulni akar ettől a rabságtól. Ez így van minden kábítószerrel kapcsolatban. Más helyett nem lehet megtérni, csak segíteni lehet azt, aki meg akar térni!

Amint csak annak a diáknak lehet segíteni a vizsgán, aki valamit tud, úgy csak azt lehet megszabadítani megkötözöttségeitől, aki elismeri, hogy megkötözött, és szabad akar lenni. Minden mástól, tehát kívülről jövő egyéni próbálkozás kudarcra van ítélve.

Nincs olyan ima sem, nincs olyan Isten sem, aki bárkit akarata ellenére szabaddá tudna tenni. Az ember nem bábfigura, az élet nem bábszínház, ahol különböző szellemek madzagon rángathatnák a szereplőket, úgy, ahogy nekik tetszik.

Nekem az a nevem: Isten, a szabadító! Ezt jelenti e szó: Jézus! Ez nem véletlen! Szabadságotok érdekében Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15:5). Én vagyok az Igazság, és csak az Igazság tud szabaddá tenni benneteket (János 8:32)!

A te békéd, boldogságod kettőnk kapcsolatán múlik, illetve rajtad, mert Én végtelenül szeretlek és az Én békémet akarom átadni neked (János 14:27)!

2. Anyámmal való kapcsolatom Nekem is feszült volt. De ez sem őt, sem Engem nem akadályozott meg abban, hogy tegyük azt, amit a Szentlélek sugall. Téged sem akadályozhat sem anyád, sem más abban, hogy tedd a szíved szerint azt, amit megtehetsz. Amit pedig nem tehetsz meg, bár látod, hogy másoknak, pl. anyádnak jó lenne, ha megtehetnéd, akkor ez a benned fellépő fájdalom az Én fájdalmam is, mert Nekem is nagyon fáj, amikor azok, akiket annyira szeretek, másképpen akarnak boldogok lenni, mint ahogy boldogok lehetnek. Boldog mindenki csak Istenben lehet. Az Isten nélküli világ a pokol világa, ahol nem boldogság, hanem bódultság van. Ezért találod meg nála is az italt, mint a bódultság forrását.

3. Arra a kérdésre, hogy miért isznak az alkoholisták, tehát miért akarják félretenni az eszüket, ami józan és boldog emberré tehetné őket, e kérdésre tőlük kell megkapnod a választ.

Higgy nagyon abban, hogy benned élek! Higgy nagyon abban, hogy Bennem még nem csalódott senki! Higgy abban, hogy Én örökké tartó hűséggel szeretlek téged! Higgy abban, hogy Értem lettél te is teremtve!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, és HŰSÉG LELKÉVEL!

 

DROGOKRÓL

A drogok használata jó eszköz a magasabb régiók megtapasztalására?

Drága Gyermekem!

A drogok használata a hazugság Atyjának malmára hajtja a vizet! Igen, mert az ámításnak, az önbecsapásnak hathatós eszköze! Dobbantani csak valós talajról lehet, ha valaki lendülni akar fölfelé!

Ti most a hazugság világát oly tömény módon élitek meg, hogy szinte kiveszőfélben van köreitekben az értelmes emberi élet. Pedig ami él, az fejlődni akar, s ez csak a valóság talaján lehetséges!

Az igazság és a valóság ugyanannak az éremnek két oldala. A hazugsággal és a valótlansággal ugyanez a helyzet. Ne keverd össze a magasabb szellemi régiók megtapasztalását a bódulattal!

Élvezetek által soha nem juthat senki előbbre a szellemi élet fejlődésének útján, csak kemény munka, szenvedés árán, mint a hegymászók, akik a csúcsra törekszenek, lehet elérni a szellemi világ birodalmába. A drogok ennek karikatúráját idézik elő, s mérhetetlen nagy számlát nyújtanak be annak, aki a szellemi érettség birtoklása helyett ennek karikatúráját választotta.

Az egyik nagy ára az ilyen döntésnek éppen az, hogy képtelenné teszi a drog használóját a szellemi értékek iránti fogékonyságra! Az erkölcsi lerothadásról most nem is beszélek!

 

HOGYAN SZABADULHATOK MEG A SÁTÁNI ENERGIÁKTÓL, ZAKLATÁSTÓL?

Természetesen ismerem jelen állapotodat, de kell, hogy neked is természetes legyen az, amivel Én, Jézus, gyógyítani szeretnélek téged. Mi ez? Az, hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ez azt jelenti, hogy hitedtől függően Én vagyok a te szabadítód! Döntő számodra az, hogy ne azt tartsd a legfontosabbnak, milyen vagy, hanem azt, hogy az Istené vagy.

Most már hiába sopánkodsz amiatt, hogy könnyelműen kitetted magadat kóklerek kezelésének. Mivel ez nem volt tudatos benned, azért nem is felelhetsz ezért. 

Drága Gyermekem! Feltétlenül van megoldás! Én, Jézus, vagyok a megoldás! Te szeretsz Engem. Amennyiben elhiszed szavaimat, amelyeket János 14:23-ban olvasol, akkor minden ártó erő támadása lebénul ellened! Egyszerűen csak el kell hinned azt, hogy benned élek! Hogyan kell elhinned? Csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem megjátszása a hitnek, hanem gyakorlása!

Olyankor, amikor ártó erők zaklatnak, elkezded dicsőíteni az Istent, akkor ezek az erők hamarosan el fognak kotródni tőled, mert ők nem vállalják azt, hogy okai legyenek az Isten dicsőítésének.

Az első tehát az, hogy nem félni, hanem dicsőíteni! A másik pedig azhogy nem különböző természetgyógyászokat keresni, hanem szeretni azokat, akikkel együtt élsz. A tevékeny szeretetnél jobb orvosság nem létezik sebeitekre!

Neked nem különböző gyógyászokra van szükséged, hanem Rám, a te Jézusodra! Ott toporgok szíved kapujánál. Csak azt kell mondanod: „Jöjj Jézusom! Járjuk közösen ennek a földi életnek poklát mennyországgal, tehát Veled a szívemben!” Hidd el, Én kimondhatatlanul szeretlek, és valóban megszabadítód akarok lenni, de csak annyira tudok érted élni, amennyire te Értem élsz. A mérce tehát a te kezedben van, ha az Én kezemben lenne, akkor báb lennél és nem élő, érző, szerető ember. Bízzunk jobban egymásban!

Megáldalak a BIZALOM és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!

 

TALENTUMOKRÓL, SZENVEDÉLYBETEGSÉGRŐL

1. Hogyan ismerhetem föl a talentumaimat?
2. Hogyan lehet 
szenvedélybetegségből kigyógyulni?

Kedves Barátom!

1. Mivel a talentumok nem képességek, hanem lehetőségek, ezért nem kell és nem is lehet külön megtanulni azt, hogy ezeket hogyan lehet észrevenni. A lehetőségeket tehát nem tudni kell, hanem a lehetőségekkel ÉLNI kell! Minden nap egy talentum, egy lehetőség arra, hogy dönts Mellettem! Az vétkezik mulasztással, aki nem törődik talentumaival, nem él lehetőségeivel annak érdekében, hogy szeressen és szeretni tanítson másokat is.

2. Nincs általános recept a szenvedélybetegségekre. Ahány szenvedélybetegség és ahány szenvedélybeteg, annyi terápia, annyi gyógymód. Van amikor kifáradásban, van amikor pihenésben, van amikor szellemileg elfoglalt koncentráltságban, van amikor imában, van amikor a magányban, van amikor társaságban lehet megszabadulni a szenvedélybetegségektől. Ami soha ki nem hagyható, az a tudat, hogy Nekem fontosabb, hogy valaki az Enyém, mint az, hogy az illető milyen! Hacsak félszívvel is Enyém valaki, az már nem lehet egész szívvel az ördögé! Nem a langyosságra gondolok, hanem a gyengeségre!

Ha ismernétek szeretetem boldogító erejét! Megismerhetitek, csak használjátok ki azokat a lehetőségeket, talentumokat, amelyeket naponta kínálok felhasználásra!

Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!

 

FEJLŐDÉS VAN, VAGY VISSZAFEJLŐDÉS?

1. Miért van az, hogy minél fejlettebb értelmi szintű emberek születnek a földre, annál nagyobb a visszafejlődés?
2. Isten büntetése a bábeli torony építésekor történt nyelvzavar?

Drága Barátom!

1. Erkölcsi fejlődés csak a szeretés útján lehetséges. Nem úgy van, hogy minél többet tud valaki, annál boldogabb. A teremtmények közül a Sátán az egyik legnagyobb értelmi tudással rendelkezik, mégis Sátán! Amíg az emberek nem arra törekszenek, hogy a jóakaratot növeljék magukban, addig csak erkölcsi visszafejlődésről lehet szó.

Az erkölcsi fejlődés mindig benső út, a nemártás, a megbocsátás és a szolgáló szeretés útja. Erkölcsi, tehát a boldogságot jelentő fejlődésről csak ezen az úton lehet szó. Kívülről kapott ismeretek nem okozhatnak benső, lelki, erkölcsi fejlődést. Amint a tulipán, vagy egy mókus, nem gazdagodhat benső értékét fejlesztve attól, ha különböző dolgokat aggatnak rá, úgy az ember sem fejlődhet erkölcsileg, tehát benső értékeit fejlesztve úgy, hogy kívülről és a körülötte lévő világról szerez magának sok-sok ismeretet. Bármekkora áldozat árán szerez valaki sok és kiváló ismeretet a világról, ez az ismeret jobban szolgálja az emberek önzését, mint szeretetét. Senki nem a miatt boldogtalan, mert nem ismeri a vasalót, vagy az űrhajót. Mindenki attól boldogtalan, hogy nem ismer, vagy nem jól ismer Engem, Jézust!

A mulandóság nem hordoz örök értékeket. Az örök értékek bennetek kell, hogy legyenek, mint erkölcsi értékek.

2. Nincs büntető Isten. Az ószövetségi Szentírás szimbolikus nyelvén leírt bábeli nyelvzavar lényege az, hogy a hatalomra, isteni hatalomra törő önző ember az oka minden zűrzavarnak, minden értetlenségnek. Ez így van ma is!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.