Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


OPTIMIZMUS VAGY POZITÍV GONDOLKODÁS

2018.06.02

119955_cseresznye04-201510171355.jpg

Uram! Az optimizmusról s a pozitív gondolkodásról mondj valamit!

Gyermekem! Az optimista a jövőbe tekintve, reménytelinek gondolja az elkövetkezendőket. A pozitív módon gondolkodó pedig a jelent éli meg olyannak, amiért érdemes volt megszületnie. Az optimista tud lelkesíteni. A pozitív gondolkodó a „hazataláltság” örömét hordozza magában.

Optimista lehet bármilyen szellemi irányhoz tartozó, fizikai erővel uralomra törő terrorista is. Pozitív gondolkodó csak hívő ember lehet.

Természetesen a pozitív gondolkodó is részben reményből él, de e reményének horgonyát nem a jövőbe veti, hanem a jelenben megélt kapcsolatát Velem képes állandósítani önmagában. Tehát abban az Istenben remél a jövőt illetően is, aki már itt és most, a jelenben biztosítja számára azt a szívbékét, amelyet sem megadni, sem elvenni tőle senki nem képes. Ez részéről tudatos elfogadása az Én jelenlétemnek benne. Ezért inkább hitből élésnek, mint reményből élésnek lehet mondani, mert ilyen értelemben a hit nem más, mint erőm tudatos jelenléte bennetek.

Aki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, benne élek, az szükségszerűen pozitív gondolkodó. Az ilyen lelket nem alkata teszi nyugodttá, hanem a Velem való élő kapcsolat. Az ilyen lélek akkor is hálát tud adni, amikor a világ fiai, bármilyen optimistán is látván a jövőt, háborognak a jelen miatt. Ugyanakkor óvatosak olyankor, amikor a világ fiai nagy örvendezésben vannak.

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy betelt az idő, alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1:15), akkor végeredményben azt jelentettem be, hogy eljött az emberiség történetében az a pillanat, amikor kivétel nélkül minden ember képes pozitív gondolkodóvá válni. Igen, mert ennek a lelkiállapotnak Én, az emberiség történelmébe belépett Jézus vagyok a kikezdhetetlenül, letagadhatatlanul, megmásíthatatlanul, megszüntethetetlenül szilárd alapja! Ez tehát nem egyesek kiváltsága, hanem a Velem, Jézussal való élő kapcsolat természetes velejárója! Ezért mondhattam boldogoknak még a szomorkodókat, a sírókat, az üldözötteket, a rágalmazottakat is (lásd „hegyi beszéd!”), tehát azokat is, akiknek a világ szemében boldogtalanoknak kellene lenniük! Ezért kell nem nektek kérni Tőlem, hanem Nekem kérni tőletek a hitet, vagyis azt, hogy tudatosítsátok magatokban az Én jelenlétemet!

975fb99a59e7030898d925c46ace65d2.jpg

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.