Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ádám és Éva

1d052d2b90bf2c6e2963940c78cc8c14.jpg

 

KÉT EMBER BŰNÉÉRT LAKOLUNK?

1. Miért van a Gonosznak oly nagy hatalma? Lehet két ember bűnéért mindenkinek lakolnia?
2. Hogyan tapasztalható Isten szeretete? Én ellenkezőjét látom!
3. A szeretet körén kívül a 
Sátán azt csinál, amit akar?

Kedves Barátom!

1. Mindenki csak saját bűnéért lakol. Az a történet, amely az első emberpár bukásáról szól, elmondja, hogy addig, amíg nem tudta az ember azt, hogy van rossz is, addig csak JÓ volt számára. (Jó és rossz tudásának fája!) Miután Én lejöttem a földre, ha akarjátok, vissza tudjátok állítani azt a tudatállapotot, amely szerint csak JÓ van számotokra. [Az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm. 8:28)]!

A Gonosznak csak ott van hatalma, ahol szóba állnak azzal, hogy van hatalma! Az enyéim fölött a Gonosznak nincs hatalma, amint Fölöttem sem volt semmi hatalma (János 14:30)!

Az, hogy ma nincs közbiztonság, nincs szótartás, megbízhatóság, stb., ez csak azoknak árt, akik ettől teszik függővé boldogságukat. Aki attól boldog, hogy szeretet van benne, a fölött senkinek sincs hatalma!

Bizony, a boldogság a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül! Mivel egyetlen ilyen jó van, a szeretés, ezért csak azok boldogok, akik ezt állapotszerűen élik. A szűk kapu és a keskeny út, mely a boldogság útja, mindenkinek rendelkezésére áll. Az a tény, hogy ez keveseknek osztályrésze, ez nem a Gonosz hatalmát jelzi, hanem a ti hitetlenségeteket. Aki úgy gondolja, hogy ez a Gonosz műve, az el akarja hárítani a felelősséget önmagáról!

Ti már úgy születtetek le a földre, hogy előbbre felelőtlenkedtetek. Sajnos, sokan folytatják előző életüket itt a földön, ahelyett, hogy vállalnák a szeretet áldozatát. Oly rövid a földi élet!!! Nagysága, mérete csak képzeletetek játéka!

Az Én hatalmam az adás, az ajándékozás, a szolgálás hatalma. Ez, és csak ez boldogító hatalom! Más igazi hatalom nincs is! Amit te a Gonosz hatalmának nevezel, az nem más, mint menekülés a boldogság elől a bódultság felé!

2. Ha megkérdeznéd kalkuttai Teréz anyát, ha megkérdeznéd azokat, akik önmagukat átlépve másokért élnek, tehát ha megkérdeznéd azokat, akik vállalták a mulandó élet elvesztését, azok véget nem érően tudnának beszélni arról, hogy mit is jelent újjászületni, boldognak lenni!

Amint a hazugság, az áligazság tengerében az egyetlen igazság akkor is igazság, ha egyetlen, úgy a bódult menekülésben, a vevés csalóka káprázatában, látszat-hatalmában hömpölygő tömegben az egyetlen lélek, aki a szeretet hatalmával rendelkezik, mérhetetlenül nagyobb hatalom, mint a többi együttvéve! Az erkölcs területén, tehát ott, ahol boldogságotok áll, bukik, nem a mennyiség, hanem a minőség számít! Örök értékeket csak a szeretők, csak a boldogok hordoznak magukban függetlenül attól, hogy hányan vannak. Hidd el, előbb-utóbb mindenki rátalál erre az ÚTRA, ennek a hatalomnak legyőzhetetlen erejére! Ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot! Csak aki béka-perspektívában gondolkodik, annak nehéz ezt belátni! Ebből mindenkinek ki kell lépni, ha valóban boldogok akartok lenni!

3. A szeretet körén kívül a Sátán azt csinál, amit önzésében, a maga számára megfelelőnek tart. Gátlástalan, erkölcstelen mindaddig, amíg nem találja magát szemben a szeretet hatalmával. E pillanatban hatalma megszűnik, ereje csak a mulandóságra korlátozódik, melyről maga is tudja, hogy a csalódások sorozatát jelenti számára!

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek benneteket!

Megáldalak az ÖRÖK SZERETET HATALMÁVAL!

 

HONNAN A ROSSZ?

1. Honnan van a világban a rossz?
2. Mi az áteredő bűn?
3. Kik a 
Sátán és angyalai?

Drága Gyermekem!

1. Minden erkölcsi rossz = szeretethiány! Ennek lehetősége szükségszerű a földön, mert itt szeretni csak azért lehet, mert lehet nem szeretni is. A mennyek országában azért nem lehet nem szeretni, mert a tisztánlátás, a megtapasztalás erkölcsileg lehetetlenné teszi a választást. Ott tehát már nincs választási lehetőség! Csak szeretni fogunk!

2. Az áteredő bűn nem is igazán bűn, hanem egy olyan szerencsétlen állapot, amelyben mindaddig szellemi, lelki sötétségben él az ember, míg Jézust, mint a világ Világosságát be nem fogadja!

3. Isten, ha szeretetre teremtette szellemi teremtményeit, tehát az angyalokat, akkor lehetővé kellett tennie, hogy számukra is legyen döntési lehetőség a szeretni és nem szeretni között úgy, mint az embernek van a földön. Azok, akik a szeretet ellen döntöttek, azok a Sátán és angyalai, de akik a szeretet mellett döntöttek, azok már nem kerülhetnek többé a sötétségbe, az erkölcsi szeretetlenségbe. Ezek Szent Mihály és angyalai.

Ti, akik a földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak azt a formáját választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet választottak közé. Ez valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját testében. Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.